Neste A-lags kamp


TBA

FK Vidars 105. Årsmøte ble gjennomført 2. mars i klubbhuset på Lassa. Som alltid stiller den eldre generasjon opp, veldig gledelig var det også å se at flere fra damenes A-lag var representert. Selv om oppmøtet kunne vært litt høyere, gikk det pent og pyntelig for seg.

 

Vi vil først og fremst overrekke en stor gratulasjon til Geir Meling, som etter utallige år i klubben med ulike verv, fikk æren av å bli FK Vidars 21. æresmedlem. Geir har vært styreleder i 7 år, i denne perioden stod han i bresjen for at klubben fikk ny kunstgressbane. Har var også en svært viktig pådriver for at klubbens nye profil ble innført. Geir er en ja mann, som også etter at hans formelle verv i klubben er over, stadig tar initiativ og sier ja til dugnader for det beste for klubben.

 

Paul Olav Olsens minnepokal, representert ved Dag Olsen, ble også delt ut denne kvelden. Prisen deles ut til dedikerte Vidar-medlemmer som gjennom mange år har lagt ned en stor innsats i klubben, og er en gjev pris som skal henge høyt. Prisen og våre gratulasjoner går til Camilla Lind, som helt siden hun kom til klubben har bidratt på en rekke områder og nå etter hvert også som påtroppende styremedlem.

 

Neste pris som ble delt ut var Odd Søndenås pokal, en utmerkelse som går til et medlem som har tjent klubben fra minialder til fullført junioralder. Årets vinner har også tatt steget opp til A-laget, i tillegg til andre kriterier som Vanlig god folkeskikk, Treningsiver og gode holdninger og ikke minst Godt Kameratskap. Vi gratulerer Per Henrik Nag med tildelingen av Odd Søndenås pokal.

 

Vi vil også takke to avtroppende styremedlemmer, Gunn Westad for 4 år i styret, hvorav de 2 siste som nestleder og økonomiansvarlig, og Alet Thornes for 2 år som styremedlem, for en fantastisk innsats i sine perioder. Alet ble forøvrig stemt inn som medlem i valgkommiteen.

 

Vi ønsker Camilla Lind, Elisabeth Mæhle Drechsler og Kjetil Fintland velkommen som nye styremedlemmer. Etter en vedtektsendring som gjør at antallet styremedlemmer kan økes fra 7 til 9 medlemmer, sitter følgende 8 personer i styret:

 

Øivind F. Eftestøl – Styreleder

Per Rune Vatsvåg – Nestleder

Laila Buch – Styremedlem

Odd Surdal – Leder ungdoms-avdelingen

Jone Lunde – Styremedlem

Kjetil Fintland – Styremedlem

Camilla Lind – Styremedlem

Elisabeth Mæhle Drechsler – Styremedlem

 

Annet å opplyse fra årsmøtet er at medlemskontingenten for 2016 holdes uendret fra 2015, og vil bli sendt ut fortløpende til klubbens medlemmer.

 

Vi takker alle som møtte opp for et godt gjennomført møte, og ser fram til et godt Vidar-år både sportslig og sosialt.