Neste A-lags kamp


TBA

Nå er vi endelig klar for den planlagte påbygging og renovering av klubbhuset vårt.

Hva skal vi gjøre: Dagens toaletter og kiosk / kjøkken i klubbhuset rives, og det etableres 3 nye større toaletter, hvor ett av disse blir universelt utformet, dvs tilrettelagt for f.eks. rullestolbrukere. Samtidig bygges det en platting foran klubbhuset slik at det via rampe vil være mulig å trille rett inn i både klubbhus og HC WC fra utsiden. Nytt kjøkken / kiosk bygges under dagens terrasse. Dette blir større enn dagens, og vi får også salgsluke direkte ut.

Hvordan er dette mulig: Dette har blitt mulig gjennom støtte på kr 250.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, støtte på kr 99.000,- fra Stavanger Kommune, svært gode avtaler med en rekke leverandører og selvfølgelig allerede påstartet og videre forventet dugnadsinnsats. Vi kommer tilbake med informasjon om de enkelte leveransene i senere informasjon.

Videre fremdrift: En liten prosjektgruppe har ukentlige møter, og i løpet av kort tid legges siste detaljer. Første steg blir å rive dagens terrasse, samt starte utgraving for nytt kjøkken, forskaling og bygging av dette. Deretter må dagens toaletter og kjøkken rives, og arbeidet med å bygge nytt kan starte. Parallelt vil det bygges platting på utsiden, som også vil bli en koselig terrasse.

Hva har vi behov for: Vi har behov for hjelp av alle slag; alt fra fagfolk som elektrikere, murere, snekkere, forskalingssnekkere til foreldre og ungdommer som kan være håndlangere, rivere og byggere. Vi kommer tilbake med en tydeligere plan ganske snart. Mandag denne uken startet Gutt 2001 Elite treningen på mandag med en liten dugnad for å rydde under klubbhuset for at rørleggere skal komme til.

Klubbhuset eies av FK Vidar, og vi håper alle medlemmer, foreldre og brukere av klubbhuset ser interessen og behovet for dette løftet som klubben nå gjør, og at mange vil bidra.