Neste A-lags kamp


TBA

Vi ønsker igjen å rette en stor takk til alle som var med på å arrangere Jadarhus Miniturnering 2017, og bidro til at turneringen slo tidligere rekorder på mange områder. Ikke bare hadde vi et rekordhøyt antall deltakende lag og antall kamper, etter at regnskapet er gjort opp sitter vi også igjen med et fantastisk overskudd på hele 185.800 kroner. Overskuddet blir øremerket til rehabilitering/nytt dekke på minikunsten rett utenfor klubbhuset. Vi kan nok ikke regne med ny bane det første året, men det har høy prioritet fra styret. Vi er i prosess med å søke om midler fra ulike instanser, men klubben må ha dekning for ca 1/3 av kostnadene. 

Tusen takk for innsatsen, så håper vi på en like vellykket turnering neste år også!