Neste A-lags kamp


TBA

FK Vidars 107ende årsmøte ble avholdt onsdag 14. mars. 39 fremmøtte stemmeberettigede.

Mads Drechsler ble tildelt Odd Søndenås pokal. Odd Søndenås pokal tildeles av styret i til et medlem som har tjent klubben fra minialder til fullført junioralder. Vedkommende har gjennom alle år vist en oppførsel og holdning som vi alle verdsetter meget høyt. Mads har spilt i Vidar siden han var 6 år gammel på klubbens 99-lag. Etter hvert som han ble blant de eldre ungdommene tok han trenerkurs og har jobbet på klubbens FFO. Han har også fungert som trener for klubbens yngste ungdommer og er for tiden med 13 åringene våre. Ungdommer som Mads er viktig for klubbens fremtid og for resten av Idretts Norge.

Gaute Erevik Johannssen ble tildelt Vidargutten 2017. Æresmedlemmene i klubben tildeler denne høyt verdsatte statuetten til et medlem, som over lang tid har tjent og representert klubben med ære. Gaute er en meget verdig mottaker som over svært mange år har representert klubben på en fremragende måte både på og utenfor banen.

Beretning fra styret, A-lagene, Ungdomsavdelingen, regnskap, budsjett og valg