Neste A-lags kamp

Ombyggingen har blitt mulig gjennom støtte i form av økonomiske bidrag, svært gode samarbeidsavtaler og dugnad. Følgende avtaler og bidragsytere er på plass. Vi retter en stor takk til samtlige.

 • Sparebankstiftelsen SR-Bank har bidratt med en gave på kr 250.000,-
 • Stavanger Eiendom støtter prosjektet for å tilrettelegge for HC WC med kr 99.000,-.
 • Midbøe AS har vært en svært god støttespiller for klubben i mange år, og en av våre gode sponsorer. Foruten fortsatt sponsorstøtte gir Midbøe oss i dette prosjektet alt av nødvendig rør og sanitærutstyr til nettopriser, 15 gratis rørleggertimer samt en svært god pris på om nødvendige ekstra timer.
 • Sandnes Tak gir oss svært god pris på leveranser og timer for taktekking.
 • Helge Rein Østbø styrer prosjektet og koordinerer de ulike fag
 • Svein Magne Larsen planlegger og installerer det elektriske
 • Pål Drechsler tegner og planlegger
 • Stig Buch står for utgraving
 • Sigve Kleppa Christensen tar ansvar for forskaling og støyping
 • Leikvoll kjerneboring ordner nødvendig hull i mur
 • Datek Løfteteknikk stiller med lift
 • Reidar Sivertsen har fått til en god avtale med Sandnes Betong for leveranse til grunnmur og gulv.
 • Ahlsell leverer elektromateriell til svært god pris
 • Helge Rein / Gjesdal Bolig AS gir oss svært gode betingelser på materialleveranse