Neste A-lags kamp

Det er ikke bare enkelt å legge detaljplaner med et slikt komplekst prosjekt som skal ta hensyn til at normal drift skal forstyrres i minst mulig grad, og at kostnadene skal holdes nede ved mest mulig dugnadstimer. Vi mangler pr 17.11 fortsatt formell igangsettingstillatelse fra kommunen, men har fått signaler som gjør at vi kan starte arbeidet med de første 2 punktene.

  • Trinn 1: Dagens terrasse rives. Søndag 20.11 kl 15:00 og mandag 21.11 kl 17:00, utført
  • Trinn 2: Det graves ut for nytt kjøkken / kiosk. Onsdag 23.11 kl 15:00, utført
  • Trinn 3: Vi forskaler til nytt kjøkken og støper dette. Uke 48
  • Trinn 4: Vi legger inn vann og el til nytt kjøkken. Her kan det være at vannet og strømmen blir borte en kort periode, men vi ser ikke for oss dette trenger ta lang tid.
  • Trinn 5: Vi støper gulv i det nye kjøkkenet + påler til terrasse / platting utenfor
  • Trinn 6: Vi bygger nytt kjøkken, inkludert reisverk, tak, innvendige vegger, gulvbelegg.
  • Trinn 7: Terrasse oppå kjøkkenet bygges
  • Trinn 8: Den gamle kjøkkeninnredningen tas ned, og skrus direkte opp i den nye delen. Dette er periode uten kjøkken. Vi må planlegge å mobilisere godt for at dette skal bli færrest mulig dager. Dette er i stor grad dugnadsarbeid som kan skje i helg.
  • Trinn 9: Toalettene rives og det bygges nye + åpner opp litt til det gamle kjøkkenet, og tetter veggen hvor salgsluken nå er. Dette blir en periode uten toaletter inne i klubbhuset, og kan også påvirke vann inn til kjøkken. Vil også bli noe rot nede i gangen.

Parallelt med pkt 6 – 9 kan det også bygges ny terrasse / platting utenfor (mellom klubbhus, garderobe og styrkerom). Liten innvirkning på dagens drift.